Modern Physics

 

Number of points: 7,5

Kurs-PM

Föreläsningar

Föreläsning 1

Kursinformation och introduktion. Relativitetsteori.

Föreläsning 2

Relativitetsteori. Cyklotronen.

Föreläsning 3

Fotoner, elektroner och atomer. Lasern.

Föreläsning 4

Fotoner, elektroner och atomer. Röntgenkällor. Röntgenfilter.

Föreläsning 5

Partiklars vågnatur. Elektronmikroskop.

Föreläsning 6

Partiklars vågnatur. Schrödingerekvationen.

Föreläsning 7

Kvantmekanik. Nanopartiklar med ”quantum dots” för medicinsk avbildning.

Föreläsning 8

Atomens struktur. Röntgenavbildning och datortomografi.

Föreläsning 9

Atomens struktur. Magnet Resonans avbildning.

Föreläsning 10

Molekyler och den kondenserade materiens fysik. Halvledardetektorer. CCD.

Föreläsning 11

Den kondenserade materien. Supraledande magneter.

Föreläsning 12

Kärnfysik. Strålterapi.

Föreläsning 13

Kärnfysik. Positron Emission Tomografi. Autoradiografi.

Föreläsning 14

Partikelfysik och kosmologi. Linjäracceleratorer.


Ges av

SCI/Fysik
Kontaktperson och examinator
Mats Danielsson, md@mi.physics.kth.se, tel. 070-3710691